- EUR
Aktuálna spotreba bez DPH

Hlas ()

- prevolaných minút
SMS ()

- odoslaných SMS
Data ()

-